Faglig forankring

Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo og University of California, Berkeley. Jeg har fordypning innen kognitiv terapi og systemisk tenkning, og er inspirert av bl.a Milton Erickson, Gregory Bateson og Palo Alto-skolen. I tillegg er jeg utdannet kommunikolog. Jeg har jobbet mye med kroppsorientert psykoterapi, har bakgrunn som massør, og har jobbet mange år i skjæringspunktet mellom muskulære spenninger og psykiske tematikker. Jeg har også jobbet med funksjonell medisin og er kurset gjennom IFM, Institute of Functional Medicine i USA. Videre jobber jeg mye med hypnose, både på gruppenivå og med individer. Jeg underviser og veileder leger, psykologer, og tannleger i bruk av hypnose som terapeutisk verktøy. Jeg har også studert sjamanisme i flere tiår, og gått inn i mange ulike skoler og retninger. I tillegg har jeg jobbet kontinuerlig med egenterapi og selvutvikling gjennom hele mitt voksne liv. Sist, men ikke minst, er jeg grundig skolert i livets skole.